15 jaar goed en vertrouwd
Burgemeester Falkenaweg 54  |  8442 LE Heerenveen  |  telefoon: 0513 54 30 75  | 
VERTROUWDVERBINDEN
·
NL
veilig
actueel

05-08-2014 

Semalt? Referrer spammer!

Ziet u regelmatig in uw statistieken Semalt, Kambasoft, Savetubevideo etc. langkomen? Dan hebben uw statistieken last van zogenaamde referrer spammers.

Do you often see Semalt, Kambasoft, Savetubevideo etc. in your stats? Then your stats are suffering from referrer spammers.


Nederlandse tekst, zie verder

What is a referrer spammer?
When a visitor goes to your website thrugh another site, you can see where that visitor came from. Thet is the referring page.
By (automaticaly) visiting your site in this way a lot this referrer will be visible more in your stats. The goal is that you will check that link out, or when your stats are publicaly available for everyone lokking at your stats.

Reliability of your statistics
A major disadvantage of such actions is that the reliability of your statistics deteriorates rapidly, in particular when the amount of visits is large.
- Popular pages move disproportionately
- Bounce rates do not add up
- Visitor numbers vary widely
- Conversion percentages go down
And then there is of course the unnecessary load on your hsoting account in terms of CPU usage and data traffic.


What to do?
In the case of Semalt an employee on facebook and twitter gives the friendly advice to unsubscribe. This appears to be meaningless. The only other solution is actively block the traffic. Please see the links at the bottom of this page:


Wat is een refferer spammer?
Wanneer een bezoeker via een andere website op uw site komt, dan kunt u dat zien. Dat is de verwijzende pagina, ofwel de referrer. Door veelvuldig (automatisch) op een dergelijke manier uw site te bezoeken komt deze verwijzende pagina vaak in beeld in uw statistieken. Het doel is dat u gaat kijken waar dat bezoek vandaan komt, of wanneer uw statistieken openbaar zijn een ieder die de statistieken van uw website bekijkt.

Betrouwbaarheid van uw statistieken
Een groot nadeel van dergelijke acties is dat de betrouwbaarheid van uw statistieken snel minder wordt, met name wanneer de hoeveelheid bezoek groot is.
- populaire pagina's verschuiven onevenredig
- bounce rates kloppen niet meer
- bezoekers aantallen wijken sterk af
- conversie percentages gaan onderuit
En daarnaast is er natuurlijk nog de onnodige belasting van uw hsoting account qua CPU gebruik en dataverkeer.

Wat te doen?
In het geval van Semalt geeft een medewerker op facebook en twitter het vriendelijke advies om u af te melden. Dit lijkt zinloos. De enige andere oplossing is zelf actief blokkeren van het verkeer. Zie daarvoor onderstaande links:


Interessante links / interresting links:
.htaccess / httpd.conf
Block referrer spammers with .htaccess on a hosting account or via httpd.conf on a whole server
Blokkeer referrer spammers via .htaccess op een hosting account of via httpd.conf op een hele server
read more > lees meer >>

PHP code
To block refferer spammers with a PHP function, take a look at the link below
Om refferer spammers met een PHP funktie te blokeren, bekijk onderstaande link:
Example code: refspammer.txt

Google Analytics
How to block a refferer spammer in Google Analytics
Hoe een refferer spammer te blokkeren in Google Analytics
read more > lees meer >>

Achtergronden/backgrounds
Semalt & Soundfrost caught spying
Semalt infecting computers to spam the web


contact
Mobiele website
 • Probeer nu een maand gratis

  KnoopBackup

  Klik hier!

 • 08-08-2014

  Klanten Monuta ontvangen spooknota

  Op geraffineerde wijze hebben oplichters via het failliete Vienalis data bemachtigd waarmee klanten van Monuta opgelicht worden. Oplichting via spooknota's bestaan helaas al jaren. Wat Monuta nu is ov...
  lees meer >